Skip to main content


Securing the craft

Privacy policy

Wie zijn wij

 • HoutID.nl  gevestigd aan Meester Kunstweg 53
  7671 ED Vriezenveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:
  HoutID.nl Meester Kunstweg 53
  7671 ED Vriezenveen +31 6 266 623 55

Persoonsgegevens die wij verwerken

HoutID.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hierbij moet je denken aan:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Het is afhankelijk van jouw activiteit welke delen van deze gegevens worden verwerkt. Bij een bestelling zijn wij andere gegevens nodig dan bij het inzenden van een blog.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@houtid.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Houtid.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– een bestelling te kunnen doen
– voor het afleveren van je bestelling
– verzenden van een nieuwsbrief, als jij je hiervoor hebt ingeschreven
– op je mijn account pagina
– op het online mail formulier
– het plaatsen van een beoordeling
– het posten van een project
– beantwoorden of commenten van openbare posts

Geautomatiseerde besluitvorming
Houtid.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Houtid.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren alle persoonsgegevens maximaal 1 jaar na het laatste contact. Dit in verband met aanspraak op eventuele garanties.
cookie gegevens worden maximaal 6 maanden bewaard

Delen van persoonsgegevens met derden

Houtid.nl maakt gebruik van de volgende bedrijven:
– Google; Google Analytics, voor het anoniem verzamelen van basis gegevens om je ervaring op onze website eventueel te verbeteren. 
– Hotjar; Hotjar verzamelt anoniem gegevens om Houtid.nl te voorzien van informatie om de website beter af te stemmen op bezoekers. De privacy statement van Hotjar vind je door deze link aan te klikken.
– Antagonist; hosting provider, hier worden je gegevens in een beveiligde database opgeslagen. Voor de privacy policy van Antagonist kun je de volgende link klikken. Via de website van Houtid.nl kun jij jouw gegevens veranderen en verwijderen wanneer je een account hebt aangemaakt.
– Mailchimp; nieuwsbrief provider voor het verwerken van mail campagnes waarvoor jij jezelf hebt aangemeld
– Mollie; voor het verwerken van de betaling
– Paypal; voor het verwerken van de betaling
– Klarna; voor het verwerken van de betaling
Al deze bedrijven zijn door Houtid.nl met zorg uitgekozen en met jouw veiligheid voorop. Op de websites van al deze ondernemingen zijn de privacy statements en algemene voorwaarden te vinden waarbij jij als klant, bezoeker indirect volgens de AVG, GDPR richtlijnen wordt beschermd. Houtid.nl blijft verantwoordelijk voor jouw gegevens en is ook het eerste aanspreekpunt als het gaat om wijzigingen of volledige verwijdering van jouw gegevens. Log in op jouw account of maak een melding per mail.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Houtid.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Houtid.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Om websitebezoekers meer invloed te geven over hoe hun gegevens worden verzameld door Google Analytics, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. De add-on communiceert met het Google Analytics JavaScript (ga.js) om aan te geven dat er geen informatie over het websitebezoek mag worden verzonden naar Google Analytics. U vindt deze Add-on hier: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout? hl=nl

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@houtid.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Houtid.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Houtid.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Houtid.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@houtid.nl
Waarom bewaart Houtid.nl jouw gegevens:
– Afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Om een comment/post/review te plaatsen

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Bestellingen 
Persoonsgegevens > 1 jaar > in verband met garantie
Analytische cookies
IP adres, browser gegevens, systeem en andere technische gegevens > 6 maanden > in verband met verbeteren van website ervaring
Persoonsgegevens nieuwsbrief > tot uitschrijving 

Houtid.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Houtid.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Houtid.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 
Houtid.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Houtid.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.